Coronavirus

door Sanne van Ameijden op 06 juli 2020.

In verband met het coronavirus willen wij jullie vragen om niet met koorts en/ of luchtwegklachten op het spreekuur te komen. Neem dan telefonisch contact met ons op.

Hieronder lees je het antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Mag ik blijven werken als ik op mijn werk meer risico loop op besmetting met het coronavirus?

Bij sommige beroepen kom je met veel mensen in aanraking en dat is tijdens de uitbraak van het coronavirus geen fijn idee. Als je in de zorg werkt, mogen je collega's blijven werken als ze verkouden zijn. Dit maakt de kans op het oplopen van het coronavirus groter, maar is geen reden om thuis te blijven van je werk, omdat je als zwangere niet in een risicogroep valt. Wel is het belangrijk de zorgen die je hebt met je werkgever te bespreken en te bekijken welke maatregelen er mogelijk zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Updat 14 mei 2020: Als het voor je werk niet lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden, dan moet je vanaf het derde trimester (28 weken) ander werk doen waarbij je de afstand wel kan houden. In overleg met de bedrijfsarts wordt dan vervangend werk gezocht. Dit geldt dus ook voor pedagogisch medewerkers en leraren.

Ben ik besmet met het coronavirus?

Neem bij klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorst altijd contact met ons op en laat je testen op het coronavirus bij de GGD.

Verloopt een infectie met het coronavirus ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare gegevens zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met het coronavirus. Het is nog onzeker of bij een infectie met het coronavirus het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het coronavirus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van het coronavirus?

Op basis van beperkt beschikbare gegevens zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met het coronavirus meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met het coronavirus en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met ons wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met het coronavirus, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare gegevens adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de baby. Als de infectie meer dan 14 dagen geleden was dan mag je weer thuis of poliklinisch bevallen.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met het coronavirus heb?

Er is geen reden om geen borstvoeding te geven. Het coronavirus is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik).

Ik ben genezen van een infectie met het coronavirus, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met het coronavirus geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Meer over...